MariPSRantanen

Kaikki blogit puheenaiheesta Kehitysvammaiset

ΚΗΦΑΑΜΕΑ - rakkaudella rakennettu talo

Vietin viime viikon lomailemassa Kreetalla Haniassa. Loma sisälsi luonnollisesti loman perusperiaatteet eli aurinkoa, ystäviä ja hyvää ruokaa mutta myös vapaaehtoistyötä kodittomien koirien hyväksi. Paras osa viikosta tällä kertaa tapahtui kuitenkin, kun pääsin vierailemaan Kifaameassa eli vammaisten lasten päivähoito- ja opetusyksikössä.

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Kehitysvammaisten huolto on jumittunut

Suomen kehitysvammaisten elämää säätelevä antiikin aikainen kehitysvammaisten erityishuollosta vuonna 1977 säädetty laki on ja pysyy!

Kehitysvammaiset uhrataan muiden vammaisryhmien edun takia

    Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien e­dun ta­ki­a.

Näin kir­joit­taa Ju­ha Ko­va­nen Fa­ce­boo­kis­sa.

Mikä mättää kehitysvammaisten oikeuksissa?

Katselin eilen taasen perheeni kanssa Pertti Kurikan Nimipäivistä kertovan dokumentin Kovasikajuttu. Dokumentin aikana itketti ja nauratti ja kehitysvammainen lapseni törötti koko ohjelman ajan hiiskumatta ja silmät tapillaan.

Eniten minua jäi mietityttämään kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus. Asia on suorastaan ahdistava kehitysvammaisen lapsen äitinä.  Katsokaapa mm. näitä  PKN:n sanoituksia:

Päättäjät sulkevat ihmiset suljettuihin huoneisiin

Mutta me ei haluta olla niissä huoneissa niin

Kenellä on oikeus elää?

Vaalien jälkeen suomalaiset siirtynevät seuraavaksi odottamaan miten euroviisuihin lähteävä edustajamme PKN eli Pentti Kurikan nimipäivät pärjää ison yleisön edessä. PKN:n valinnan jälkeen Suomessa ehdittiin kauhistua sitä kuinka takapajuisena maana Suomi näyttäytyykään, kun ilmi kävi se tosiseikka, että Suomi ei ollut vieläkään ratifioinut vuonna 2007 allekirjoittamaansa YK:n vammaisten yleissopimusta. Suomi on viimeisiä EU-maita, jossa sopimusta ei ole vielä saatettu voimaan loppuun asti.

Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!

Tou­ko­kuu 2010

O­lin kir­joit­ta­nut blo­gin tou­ko­kuus­sa 2010.

Py­kä­lä 42§ pois he­ti ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta!
26.5.2010 11:55 Vi­o­la Heis­to­nen

Vammaisten ihmisoikeuksien turvaaminen hallitusohjelmaan

Ta­pah­tui vuon­na 2011:

Me vii­me e­dus­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaat (13) luo­vu­tam­me vam­mais­ve­too­muk­sen e­dus­kun­ta­ryh­mil­le kes­ki­viik­ko­na 18.5.2011., klo 12:30 tie­do­tus­ti­las­sa "La­ki".

E­dus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den kan­nan­ot­to vam­mais­ten oi­keuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

Ylen puolueettomuus ja” housut kintuissa” olevat haastateltavat?

Kuten US uutisessaan tänään kertoo, sanoudun irti Tom Packalenin eilisistä lausunnoista Ajankohtaisessa kakkosessa koskien Yk:n vammaisten oikeuksien sopimusta. Sopimus todella on merkittävä eikä sen vaikutuksia voi kiistää. Aivan kuten Sami Helle toteaa: ” Eipäs ruveta vähättelemään.” Ja Perussuomalaisten virallinen kanta ei ole vähätellä sen enempää kyseistä sopimusta kun vammaispolitiikan tärkeyttäkään.

Joko nyt Suomen kehitysvammahuollossa puhaltavat uudet tuulet!

Olen asunut Suomessa jo pian neljännesvuosisadan ja kaiken aikaa taistellen vammaisten ja kehitysvammaisten lakien yhdistämisestä ja YK-n vammaisten ihmisoikeuksien sopimuksen ratifioimisesta ja kehitysvammalain pakkokeinopykälä §42 kumoamisesta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä