MariPSRantanen

Kaikki blogit puheenaiheesta Kehitysvammalaki

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Kehitysvammaisten huolto on jumittunut

Suomen kehitysvammaisten elämää säätelevä antiikin aikainen kehitysvammaisten erityishuollosta vuonna 1977 säädetty laki on ja pysyy!

YKn vammaisten oikeuksien sopimus: ihmisoikeudet on asetettava talouden edelle

YKn vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointia ei ole Suomen osalta vieläkään toteutettu.  Syy piilee kehitysvammalain §42 pykälässä, joka sallii kehitysvammahuollossa kaikki toimenpiteet ilman valvontaa ja valitusoikeutta, mikä ei ole sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa.  Piileskelystä on kyse senkin vuoksi, että tätä syytä ei ole missään myönnetty eikä pykälästä 42 ole juuri muutenkaan puhuttu. Laki säädettiin v. 1977 ja hyvinvointivaltion lainsäädännön kehittämisen pysähdyttyä sen modernisointi jäi toteuttamatta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä